Djurhälsa – tjänsteutveckling pågår med fokus på veterinärvård såväl som friskvård, där innovativa digitala lösningar i kombination med etablerade metoder ska samverka.

Utbildning och upplevelser – pågående utveckling av seminarie- och mässverksamhet för fysiska möten, men även distribution via digitala kanaler. Verksamheten är under etablering i egna lokaler i Orrefors. Utveckling av en egen app i kombination med befintliga sociala medier kommer att vara centrala delar i erbjudandet.