2013 startade Hästkällaren. Det skedde i liten skala, i en mörk och trång källarlokal, långt ifrån anpassade till vår verksamhet och för att växa ett företag. Det var en utmaning – en utmaning som vi tillsammans tog oss an, drivna av ett brinnande hästintresse och en mycket stor beslutsamhet.

Ganska snart märktes en ökad efterfrågan från våra kunder. Vår affärsidé började ta form – att köpa in stora partier av fjolårets basprodukter till kraftigt reducerade priser, för att sedan erbjuda förmånliga och konkurrenskraftiga priser till kunden. Detta resulterade i en explosionsartad utveckling av försäljningen. Under flera års tid utnyttjade vi sedan de ursprungliga källarlokalerna till bristningsgränsen och vi kunde tydligt se att det fanns en stor potential.

För att stärka förutsättningarna för tillväxt togs under 2019 två viktiga steg. I juli 2019 noterades Hästkällaren på NGM och kunde därmed få bättre tillgång till riskkapital. Verksamheten flyttade i två steg till nya lokaler med bättre logistiska förutsättningar. Under 2019 gick flytten till tillfälliga lokaler och sedan under 2020 till nuvarande lokaler i Flygsfors, Nybro kommun. Därmed skapades helt nya förutsättningar.

Under 2021 har verksamheten tagit ytterligare steg framåt. Parallellt med att försäljningen inom ridsport ökat så har visionen om en breddad verksamhet relaterad till djur konkretiserats. Ett breddat produkt- och tjänstekoncept i kombination med en förvärvsstrategi har beslutats. Utifrån den ambitionen bytte bolaget under juni 2021 namn till Anima Group. Hästkällaren Rid Trav & Western kvarstår som varumärke för vår online-försäljning inom ridsport.