Anima Import & Produktion AB

Koncernen arbetar mot att bli mer självförsörjande på varor. Detta uppnås dels genom utökad import av varor under egna varumärken och dels genom planerad uppbyggnad av en helt egen produktion av varor. Denna del av verksamheten bedrivs av dotterbolaget Anima Import & Produktion AB.