Anima Group AB

Moderbolag

Hästkällaren
Rid Trav & Western AB

Dotterbolag

Myone
Handels AB

Dotterbolag

Anima
Import & Produktion AB

Dotterbolag