Maria Karlsson
Verkställande Direktör

Maria är medgrundare till Hästkällaren Rid, Trav & Western – det som idag är Anima Group AB och har sedan starten arbetat inom ett flertal områden i Bolaget, bland annat som e-handels – och inköpsansvarig. Denna bakgrund gör att hon har en god förståelse av Bolaget som helhet, dess verksamhet samt mål. Maria innehade posten som Anima Group:s VD innan bolaget noterades och har även erfarenhet av styrelseuppdrag i ett flertal andra bolag.

Daniel Karlsson
Styrelseordförande

Daniel Karlsson startade 2013 det som idag är Anima Group AB och drev det fram till 2016 under den Enskilda Firman Daniel Karlsson. Sedan dess har han under en period varit bolagets VD och är numera styrelsens arbetande ordförande.

Daniel har en mångsidig bakgrund som styrelseordförande, ledande befattningshavare och ägare inom fastighets- och hotellbranschen. Han har även gedigen erfarenhet av importverksamhet, försäljning och produktion från tidigare engagemang i Örsjö El Armatur, Båtia AB, samt nuvarande engagemang i Mysia Förvaltning AB, Lyckåhem Hotell & Studiolägenheter AB, JFDK Holding AB samt Inkato & Infinity AB.

Utbildning: Grundskoleutbildning, Färjestaden

Bengt L Andersson
Styrelseledamot

Sina inledande tio år i arbetslivet ägnade Bengt i den svenska armén, där han vid sin avgång rankades som major. Därefter arbetade han under många år vid Tetra Pak, i ett flertal ledande positioner. Bland annat ansvarade han under en period för den svenska integrationen av Alfa Laval och Tetra Pak, samt förflyttningen av svenska bolag till Italien och USA. Mellan åren 1997 och 2006 innehade han posten som bolagets VD i Sverige.

Han har sedan dess drivit en egen konsultfirma inom företagsutveckling och har även innehaft styrelseuppdrag i ett flertal olika bolag. Bengt har varit styrelseledamot i Svenska Generationsskifte AB, Hjärntrusten AB och HIR Skåne AB samt styrelseordförande i Lund University Education AB, Akka FRAKT, Månteatern, Trafik och Fritid AB, Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige och Recyctec Holding AB.