Maria Karlsson
Verkställande Direktör
Styrelseledamot

Maria är medgrundare till Hästkällaren Rid, Trav & Western – det som idag är Anima Group AB och har sedan starten arbetat inom ett flertal områden i Bolaget, bland annat som e-handels – och inköpsansvarig. Denna bakgrund gör att hon har en god förståelse av Bolaget som helhet, dess verksamhet samt mål. Maria innehade posten som Anima Group:s VD innan bolaget noterades och har även erfarenhet av styrelseuppdrag i ett flertal andra bolag.

Martin Malmqvist
Styrelseledamot

Emma Johansson
Styrelseledamot