Daniel Karlsson
VD och styrelseledamot

Daniel Karlsson startade 2013 det som idag är Anima Group AB och drev det fram till 2016 under den Enskilda Firman Daniel Karlsson. Sedan dess har han under en period varit styrelsens ordförande och är numera VD i aktiebolaget.

Daniel har en mångsidig bakgrund som styrelseordförande, ledande befattningshavare och ägare inom fastighets- och hotellbranschen. Han har även gedigen erfarenhet av importverksamhet, försäljning och produktion från tidigare engagemang i Örsjö El Armatur, Båtia AB, samt nuvarande engagemang i Mysia AB.

Utbildning: Grundskoleutbildning, Färjestaden

Staffan Nilsson
Styrelseledamot

Staffan Nilsson är en erfaren entreprenör som framgångsrikt startat upp och drivit Staro International AB där han sitter som ledamot. Han är även styrelseordförande i fastighetsbolaget Sobel Staro.

Staffan har ett stort intresse och bred kunskap inom hästbranschen och har under åren byggt upp ett stort kontaktnät.