Maria Karlsson
TF Verkställande Direktör

Maria är medgrundare till Hästkällaren Rid, Trav & Western – det som idag är Anima Group AB och har sedan starten arbetat inom ett flertal områden i Bolaget, bland annat som e-handels – och inköpsansvarig. Denna bakgrund gör att hon har en god förståelse av Bolaget som helhet, dess verksamhet samt mål. Maria innehade posten som Anima Group:s VD innan bolaget noterades och har även erfarenhet av styrelseuppdrag i ett flertal andra bolag.

Daniel Karlsson
Styrelseordförande

Daniel Karlsson startade 2013 det som idag är Anima Group AB och drev det fram till 2016 under den Enskilda Firman Daniel Karlsson. Sedan dess har han under en period varit styrelsens ordförande och är numera VD i aktiebolaget.

Daniel har en mångsidig bakgrund som styrelseordförande, ledande befattningshavare och ägare inom fastighets- och hotellbranschen. Han har även gedigen erfarenhet av importverksamhet, försäljning och produktion från tidigare engagemang i Örsjö El Armatur, Båtia AB, samt nuvarande engagemang i Mysia AB.

Utbildning: Grundskoleutbildning, Färjestaden

Staffan Nilsson
Styrelseledamot

Staffan Nilsson är en erfaren entreprenör som framgångsrikt startat upp och drivit Staro International AB där han sitter som ledamot. Han är även styrelseordförande i fastighetsbolaget Sobel Staro.

Staffan har ett stort intresse och bred kunskap inom hästbranschen och har under åren byggt upp ett stort kontaktnät.

Oliver Aleksov
Styrelseledamot

Oliver är VD på Maida Vale Capital samt styrelseledamot i IKRA Capital. Han har många års erfarenhet av professionell värdepappershandel och har därmed omfattande förståelse för börsen och noterade bolag. Vidare har han erfarenhet inom marknadskommunikation och IR-strategi samt av förvärv i noterad miljö. 

Bengt L Andersson
Styrelseledamot