Anima Group är noterat på Nordic Growth Markets (NGM), som är en av de ledande nordiska börserna med marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, en av Tysklands största marknadsplatser för privatpersoner.

Aktuell aktiekurs

10 största ägare sorterade efter kapitalandel 1 februari 2022

Ägare (namn)Antal aktier% av kapital% av röster
Daniel Karlsson1 753 50138,52%47,59%
Avanza Bank AB252 6755,55%4,73%
Peyman Pournouri227 0004,99%4,25%
Oliver Aleksov223 0544,90%4,18%
Swedbank AB196 0514,31%3,67%
Mangold Fondkommission AB140 9313,10%2,64%
Peter Skogh132 6682,91%2,48%
Erik Penser Bank AB130 3622,86%2,44%
Nordnet Bank AB116 0082,55%2,17%
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Corporate Actions / A B 3
112 0342,46%2,10%