Anima Group omfattar i nuläget tre affärsområden:

  • E-handel inom ridsport
  • Djurhälsa
  • Utbildning och upplevelser

Bolagets förvärvsstrategi innebär att dessa är under löpande utveckling och att verksamheter och företag löpande är föremål för rationalisering och konsolidering.