2023

2023-08-24

Halvårsrapport H1

2023-06-15

Årsstämma

2023-02-21

Helårsrapport

2022

2022-06-16

Årsstämma

2022-08-23

Halvårsrapport H1

2021

2021-08-26

Halvårsrapport H1

2021-05-27

Årsstämma